Историјат

Печати
Категорија: За нас Објавено на Вторник, 25 Декември 2012
Share

Центар за јавно здравје – Тетово е една од постарите здравствени институции во Р. Македонија и претставува продолжение на околискиот хигиенски завод формиран во 1957 год. Со успех ги објавувал своите дејности се до 1965 год. кога се интегрира со Медицинскиот центар – Тетово, како Хигиено-епидемиолошка служба. Со реорганизацијата на здравствената дејност во Р. Македонија во 1994 год. доаѓа до повторно формирање на Завод за здравствена заштита – Тетово, како целосна организациона и самостојна јавна здравствена организација, која од декември 2009 год. е преименувана согласно Законот за здравствена заштита бр. 67/29 мај 2009.

Центарот за јавно здравје ги исполнува стандардите за следните сертификати:

Сертификат за акредитација - МКС EN ISO/IEC 17025:2006
Прилог на сертификатот за акредитација

Сертификат за систем за управување - EN ISO 9001:2008

 

 

 

Share
Посети: 3259

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012