Подрачни служби

Печати
Категорија: За нас Објавено на Вторник, 26 Февруари 2013
Share

Подрачна единица Гостивар

  • Одделение за санитарно-хигиенска дејност со здравстевана екологија
  • Одделение за епидемиологија со дезинфекција,дезинсекција и дератизација
  • Одделение за лабараториска дејност
  • Одделение за социјалано -медицинска дејност
Share
Посети: 3169

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012