2

Печати
Категорија: За нас
Објавено на Четврток, 28 Април 2016

Повеќе...

Локација и адреса

Печати
Категорија: За нас
Објавено на Вторник, 26 Февруари 2013

Ул. „29 Ноември“ бр. 73 - Тетово

Телефон: +389 44 331 233 ; 333 499

 

Подрачни служби

Печати
Категорија: За нас
Објавено на Вторник, 26 Февруари 2013

Подрачна единица Гостивар

  • Одделение за санитарно-хигиенска дејност со здравстевана екологија
  • Одделение за епидемиологија со дезинфекција,дезинсекција и дератизација
  • Одделение за лабараториска дејност
  • Одделение за социјалано -медицинска дејност

Управен одбор

Печати
Категорија: За нас
Објавено на Вторник, 26 Февруари 2013

 ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЈЗУ  ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО

  1. Стојчевски Бране - Претседател / емаил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  1. Д-р Невзат Елези - Заменик претседател
  1. Беким Исмаили-надворешен член
  1. Борче Мирчески - надворешен член.

      6.Ратко Давидовски член / емаил; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Administration

Печати
Категорија: За нас
Објавено на Вторник, 26 Февруари 2013

 

Administration

Director of the PHI Center for Public Health Tetovo

Vladimir Nikoloski
e-mail:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Department Managers

Doc. Milica Ristoska

Manager of the Department for Lab Service
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Doc. Suzana Subashikj

Manager of the Department for Epidemiology with DDD service
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Doc. Ratko Davidovski

Manager of the Department for Hygiene with Environmental Health in Tetovo
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Nadji Memeti

Manager of the Administration Office of Legal and Economic issues in Tetovo

Doc. Vojislav Ognjanoski

Manager of the Department for Epidemiology with DDD service - Local Unit in Gostivar

Doc. Toda Krsteska

Manager of Department for Social Medicine - Local Unit in Gostivar

Doc. Ivanka Naumcheska

Manager of the Department for Hygiene with Environmental Health- Local Unit in Gostivar.

 

 

Управа

Печати
Категорија: За нас
Објавено на Вторник, 26 Февруари 2013

У П Р А В А

Директор на ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово

Владимир Николовски
е-маил: vnikolovski@cjzte.org.mk

        

РАКОВОДИТЕЛИ НА ОДДЕЛЕНИЈА

Др.Спец Милица Ристоска

раководител на одделение за Лабараториска дејност во Тетово

Др.Спец Сузана Субашиќ

раководител на одделение за Епидемиологија со дезинфекција,дезинсекција и дератизација во Тетово
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Др.Спец Ратко Давидовски

раководител на одделение за Санитарно-хигиенска дејност со здравствена екологија во Тетово
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Наџи Мемети

одговорен на служба за економско,материјално-финансиски работи во Тетово
е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Др.Спec Kатерина Бошкоска

раководител на одделение за Лабараториска дејност - Подрачна единица во Гостивар

Др.Спец Војислав Огњаноски

раководител на одделението за Епидемиологија со дезинфекција,дезинсекција и дератизација - Подрачна единица во Гостивар е-маил,Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Др.Спец Тода Крстеска

раководител на одделение за Социјално-медицинска дејност и на  Подрачна единица во Гостивaр 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Др.Спец Иванка Наумческа

раководител на одделение за Санитарно-хигиенска дејност со здравствена екологија - Подрачна единица во Гостивар

e_mail;Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Бранислав Јакимовски

Главна медицинска сестра-техничар
е-маил: bjakimovski
@cjzte.org.mk

 

   

 

Историјат

Печати
Категорија: За нас
Објавено на Вторник, 25 Декември 2012

Центар за јавно здравје – Тетово е една од постарите здравствени институции во Р. Македонија и претставува продолжение на околискиот хигиенски завод формиран во 1957 год. Со успех ги објавувал своите дејности се до 1965 год. кога се интегрира со Медицинскиот центар – Тетово, како Хигиено-епидемиолошка служба. Со реорганизацијата на здравствената дејност во Р. Македонија во 1994 год. доаѓа до повторно формирање на Завод за здравствена заштита – Тетово, како целосна организациона и самостојна јавна здравствена организација, која од декември 2009 год. е преименувана согласно Законот за здравствена заштита бр. 67/29 мај 2009.

Центарот за јавно здравје ги исполнува стандардите за следните сертификати:

Сертификат за акредитација - МКС EN ISO/IEC 17025:2006
Прилог на сертификатот за акредитација

Сертификат за систем за управување - EN ISO 9001:2008

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ТЕТОВО

Печати
Категорија: За нас
Објавено на Четврток, 20 Декември 2012

Клик на сликата за зголемување

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012