Завршна сметка за 2016 година

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Понеделник, 18 Декември 2017

Завршна сметка за 2016 година за ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово 

 

Повеќе...

ЧУМА- МАДАГАСКАР

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Петок, 01 Декември 2017

СИТУАЦИЈА

Од август 2017 до сега во Мадагаскар има епидемија на белодробна чума. Од 30-ти септември 2017

Повеќе...

Измени во законост за сметководство

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Петок, 01 Декември 2017

 

 

 

 

Во Службен весник на РМ бр.170/2017 се објави измена и дополнување на Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници. Новините во законот влегуваат во сила од 5 декември 2017 година.
Согласно измените

Повеќе...

Одговори на митовите околу вакцинирањето

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Четврток, 09 Ноември 2017

Одговори на митовите околу вакцинирањето

МИТ: Болестите што може да се спречат со вакцини се

Повеќе...

МАЛИ СИПАНИЦИ И КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Среда, 04 Октомври 2017

Вакцината е најдобар начин да се заштитите себеси и другите....

Повеќе...

Конго-кримска хеморагична треска – едукативен материјал за здравствени работници

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Петок, 28 Јули 2017

Конго-кримската хеморагична треска (ККХТ) е широко распространета болест пренесена од

Повеќе...

Конго-кримска хеморагична треска – информации за населението

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Петок, 28 Јули 2017

Конго-кримската хеморагична треска (ККХТ) е широко распространета болест која се пренесува преку

Повеќе...

Хеморагична треска со бубрежен синдром – информации за јавноста

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Петок, 28 Јули 2017

Хеморагичната треска со бубрежен синдром (ХТБС) припаѓа на групата на хеморагични трески во која се

Повеќе...

Т У Л А Р Е М И Ј А

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Вторник, 07 Февруари 2017

Туларемијата е акутна заразна болест од која заболуваат и луѓето и животните, а ја предизвикува бактерија. Ова заболување припаѓа на групата зоонози, односно природно-огнишни инфекции. Болеста не се пренесува од човек на човек.... 

Грипот во зимскиот период и како да се заштитите од него

Печати
Категорија: Содржина
Објавено на Понеделник, 09 Јануари 2017

 

Повеќе...

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012