Агитка за здрава исхрана

Печати
Категорија: Социјална Медицина
Објавено на Среда, 02 Април 2014

Правилната и здрава исхрана е еден од најважните проблеми на современиот човек. Потребите од храна зависат од возраста, полот, здравствената состојба и степенот на физичка активност.

Повеќе...

Карцином на дебело црево

Печати
Категорија: Социјална Медицина
Објавено на Среда, 02 Април 2014

Карциномот на дебело црево по застапеност во туморите на системот за варење е веднаш по карциномот на желудник. Бројот на заболени од овој вид на карцином во последниве години е во постојан пораст. Неговата застапеност расте со староста на пациентите, особено после педесеттата година од животот. Од него подеднакво оболуваат и мажите и жените со поголема застапеност кај машкиот пол.

 

Повеќе...

Здрава исхрана

Печати
Категорија: Социјална Медицина
Објавено на Среда, 02 Април 2014

Исхраната е најважен и најдинамичен еколошки феномен од кој зависат сите фази на растот и развојот на човекот и неговата еволуција во биолошка и културна смисла. Стилот на живеење и особено физичката активност му дава здрав и правилен развој на човекот во сите фази на неговото созревање. Правилната и здрава исхрана е еден од најважните проблеми на современиот човек. Човековото здравје, креативност, ефикасност и расположението директно се под влијание од начинот на секојдневната исхрана. Правилната исхрана му помага на поединецот полесно да се соочи со животните тешкотии и да се заштити од многубројните физички и психички болести. Здравата исхрана во едно семејство овозможува правилен физички и психички развој на децата во меѓусебната комуникација и заедничкиот живот.  

Повеќе...

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012