Отсек за имунологија

Печати
Категорија: Дејности Објавено на Четврток, 27 Декември 2012
Share

Во рамките на овој отсек работи серолошката лабораторија во која се вршат:

1. Серолошки анализи за докажување на ревматични и автоимуни болести

 • AST - O
 • LATEX RF
 • CRP - C реактивен протеин.

2. Серолошки анализи за докажување на антитела на бактериски антигени во серуми на болните:

 • b хемолитичен стрептокок - AST - O
 • Сифилис, Луес (RPR и TPHA)
 • Salmoneloza (аглутинација по Widal)
 • Bruceloza ( BAB, Brucella capt)

3. Серолошки анализи за докажување на антитела на вирусни антигени во серум на болни:

 •  Anti HIV1/HIV2 
 • Hepatitis A - IgM
 • Hepatitis B -HBsAg
 • Hepatitis C
 • Citomegalovirus IgM i IgG
 • Rubella IgM i IgG
 • Epstein Barr virus 

4. Серолошки анализи за докажување на антитела за антигени на паразити во серум на болните:

 • Токсоплазмоза (Т. Gondii IgM i IgG) 

 

Share
Посети: 1003

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012