Т У Л А Р Е М И Ј А

Печати
Категорија: Содржина Објавено на Вторник, 07 Февруари 2017
Share

Туларемијата е акутна заразна болест од која заболуваат и луѓето и животните, а ја предизвикува бактерија. Ова заболување припаѓа на групата зоонози, односно природно-огнишни инфекции. Болеста не се пренесува од човек на човек.... 

Share
Посети: 582

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012