Испитување на намирници

Печати
Категорија: Услуги Објавено на Вторник, 15 Јануари 2013
Share

1.Млеко и млечни производи:

1.1 Млеко-квалитет.

 • Одредување на сува материја,  метода со сушење
 • Одредување   содржина на масти по Гербер
 • Одредување на протеини*
 • Одредување на пХ (за сурово млеко)
 • Негативна алкохолна проба (за сурово млеко)
 • Одредување степен на киселост по Sohslet и Henkel, титриметриска метода
 • специфична тежина
 • органолептички особини

 

1.2 Кисело млеко и јогурт- квалитет.

 • (ферментирани млечни производи)
 • Одредување на сува материја,  метода со сушење
 • Одредување содржина на масти по Гербер
 • Одредување степен на киселост по Sohslet и Henkel, титриметриска метода/ пХ
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

1.3 Сирење, кашкавал- квалитет. 

 • Одредување вода
 • Одредување содржина на масти 
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

1.4 Урда- квалитет.

 • Одредување  содржина на вода
 • Одредување степен на киселост
 • Одредување на масти
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

1.5 Кајмак- квалитет. 

 • Одредување вода
 • Одредување степен на киселост
 • Одредување на содржина на сол
 • Одредување  содржина на масти
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

1.6  Путер- квалитет.

 • Одредување содржина на вода
 • Млечна маст
 • Одредување на содржина на кујнинска сол
 • Одредување на пХ

 

2.Мелнички производи:

2.1 Пченично брашно - квалитет.

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување степен на киселост
 • Одредување содржина на пепел
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

2.2 Пченичен гриз - квалитет.

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување степен на киселост
 • Одредување содржина на пепел
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

2.3 Пченкарно брашно- квалитет.

 • Одредување степен на киселост
 • Одредување содржина масти 
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

2.4 Леб - квалитет.

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување степен на киселост
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

2.5 Двопек- квалитет.

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување на  масти Soxslet
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

2.6 Тестенини- квалитет.

 • Одредување  содржина на вода
 • Одредување степен на киселост
 • Одредување на содржина на кујнинска сол
 • Одредување на количина на супстанци кои преминуваат во водениот екстрат, проба со варење 
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

2.7 Кекси- квалитет

 • Одредување  содржина на вода
 • Одредување содржина масти
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини  

 

3.Кондиторски производи- квалитет.

3.1 Чоколада,чоколадни бомбони- квалитет

 • Одредување  содржина на вода
 • Одредување содржина масти
 • Одредување на вкупен инвертен шеќер 
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

3.2  Чоколаден крем (еурокрем)-квалитет

 • Одредување  содржина на вода
 • Одредување содржина масти
 • Одредување на вкупен инвертен шеќер
 • Одредување на протеини*
 • Органолептички особини

 

3.3 Локум, желе бомбони-квалитет

 • Одредување  содржина на вода
 • Одредување содржина масти
 • Одредување на вкупен инвертен шеќер
 • Органолептички особини

3.4 Бомбони(тврди , карамели , гумени) - квалитет

 • Определување  содржина на вода
 • Органолептички особини

 

3.5 Гума за џвакање

 • Определување  содржина на вода
 • Определување на растворлив/нерастворлив дел
 • Органолептички особини

 

3.6 Таан алва

 • Одредување  содржина на вода
 • Одредување содржина масти
 • Одредување на вкупен инвертен шеќер
 • Органолептички особини

 

4.  Мед- квалитет

 • Определување сува материја
 • Определување вкупни киселини
 • Одредување на директно редуктивен и вкупен  инвертен шеќер
 • Одредување на пепел
 • Органолептички особини

 

5. Кафе, какао и чаеви

5.1 Кафе печено мелено,  инстант кафе(Нескафе)- квалитет

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување на пепел
 • Одредување на воден екстракт
 • Процент на препечени зрна.
 • Органолептички особини

 

5.2 Кафе сирово во зрна - квалитет

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување на пепел
 • Одредување на страни примеси.
 • Органолептички особини

 

5.3 Чај (руски, индиски)- квалитет

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување на воден екстракт
 • Одредување на пепел
 • Органолептички особини

 

5.4 Какао во прав-квалитет

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување на воден екстракт
 • Одредување на пепел
 • Органолептички особини

 

6.Масти и масла

6.1 Масло за јадење-квалитет

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување индекс на рефракција
 • Одредување на степен на киселост
 • Одредување на сапунификационен број.
 • Одредување на јоден број.
 • Одредување на пероксиден број.
 • Одредување на слободни масни киселини.
 • Одредување на релативна густина.
 • Органолептички особини

 

6.2 Свинска маст-квалитет

 • Одредување  соджина на вода
 • Одредување на степен на киселост
 • Органолептички особини

 

6.3 Маргарин- квалитет

 • Одредување содржина на вода.
 • Одредување на степен на киселост
 • Одредување кујнинска сол
 • Органолептички особини

6.4 Мајонез- квалитет

 • Одредување на содржина на вода
 • Одредување вкупни масти
 • Органолептички особини

 

6.5 Прелив за салата на база на мајонез-квалитет

 • Одредување на содржина на вода
 • Одржување на вкупни масти
 • Органолептички особини

 

7. Готварска сол-квалитет

 • Одредување на содржина на вода
 • Одредување на калиум јодат
 • Одредување на натриум хлорид
 • Одредување на страни примеси нерастворливи во вода
 • Органолептички особини

 

8.Сенф- квалитет

 • Одредување содржина на вода
 • Одредување кујнинска сол
 • Одредување пепел
 • Одредување на песок нерастворлив хлороводородна киселина
 • Органолептички особини

 

9. Производи од зеленчук-квалитет

9.1 Мелена мирудиска  пиперка (мелена блага ,мелена лута)

 • Одредување на содржина на вода
 • Содржина на пепел нерастворлив во ХЦл
 • Содржина на етерски екстракт
 • Одредување на капсантин во пипер
 • Органолептички особини

 

9.2. Додаток на јадења со зеленечук - квалитет

 • Одредување на содржина на вода
 • Одредување на содржина на сол
 • Одредување  содржина на сушен зеленчук
 • Одредување  содржина на натриум глутаминат
 • Органолептички особини

 

9.3.Пастеризиран и стерилизиран зеленчук - квалитет

 • Одредување на содржина на сол
 • Органолептички особини

 

9.4 Мариниран зеленчук  (зеленчук во оцет) - квалитет

 • Одредување вкупни киселини изразени како оцетна
 • Одредување на кујнинска сол во %
 • Органолептички особини

 

9.5 Концетриран сок од зеленчук-  квалитет

 • Кујнинска сол во %
 • Вкупни киселини изразени како лимонска киселина
 • Процент на пепел нерастворлив во ХЦл
 • Одредување на протеини
 • *Органолептички особини

 

9.6 Сос од зеленчук, кечап и сродни производи - квалитет             

 • Сува материја  
 • Процент на пепел нерастворлив во ХЦл
 • Органолептички особини

 

9.7  Чипс, смоки, флипс производи - квалитет  

 • Масти 
 • Одредување на протеини*
 • Одредување на вкупни јаглени хидрати
 • Органолептички особини

 

10. Безалкохолни пијалоци од база -квалитет

 • Одредување на сува материја
 • Одредување содржина на натриум бензоат
 • Одредување содржина на етанол
 • Одредување количина на јаглендвооксид1
 • Органолептички особини

1параметарот  не се испитува за пакување во лименка 

 

11. Производи од овошје

11.1 Концентриран,бистар,матен и кашест овошен сок-квалитет

 • Одредување на количина на додаден шеќер изразен како сува материја
 • Органолептички особини

 

11.2 Компот, овоШна салата-квалитет

 • Одредување на сува материја
 • Органолептички особини

 

11.3 Слатко,  мармалад , џем - квалитет

 • Одредување на сува материја
 • Одредување на пепел
 • Одредување на содржина на  СО2.
 • Органолептички особини

 

11.4 Концентрат за сок - квалитет

 • Одредување на сува материја
 • Органолептички особини

 

11.5  Сушено овошје-квалитет

 • Одредување на вода метода со сушење
 • Процент на пепел нерастворлив во ХЦл
 • Органолептички особини

 

12. Шлаг од растителни масти-квалитет

 • Масти
 • Вкупен инвертен шеќер
 • Органолептички особини

 

13. Одредување на нутритивна карактеристики на храна за животни

 • Одредување на протеини*
 • Одредување масти
 • Одредување вкупни јагленихидрати

 

*Параметрите означени со звездичка се аредитирани согласно ИСО Стандардот 17025

 

 

 

 

 

Share
Посети: 4856

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012