Локални единици

Локалната единица Тетово и Гостивар

Одделение за хигиена со здравствена заштита на животната средина

Одделение за епидемиологија со ДДД служба

Одделот за лабораторија

Оддел за социјална медицина