Marrëveshjet për Bashkëpunimin e Biznesit

Marrja e Marrëveshjes për Bashkëpunimin e Biznesit

Në interes të klientëve tanë - përfituesve të shërbimeve tona dhe për realizimin më të mirë të pagesës së shërbimeve, Qendra PHI për Shëndetësi Publike - Tetovë ofron mundësi për të bërë kontrata për bashkëpunim biznesi.

Me marrëveshjen përcaktohet lënda e marrëveshjes (analiza dhe shërbimet në dispozicion) përmbajtja, mënyra dhe afati i realizimit të marrëveshjes, si dhe mënyra e pagesës. Për të gjithë ata që kanë bërë marrëveshje me Qendrën për Shëndetësi Publike në Tetovë, varësisht nga lloji i mënyrës dhe përmbajtjes së bashkëpunimit, të cilat ndikojnë në shumën e caktuar, Qendra e PHI për shëndetin publik - Tetovë jep zbritje të dakorduar, të cilat janë nga 10% në 30% nga çmimet e rregullta.Për shkak të kësaj, nëse ju jeni përfitues ekzistues i shërbimeve tona si:

Shqyrtime sanitare

Testet mikrobiologjike

Analiza e cilësisë dhe zbulimi i ekzistencës së hershme në ushqim, disa pesticide dhe mykotoksina

Analizat kimike të objektit për përdorim të përbashkët

Smears e sipërfaqeve të punës, pajisje dhe settings

Kontrolli i autoklavës

Shërbimet e DDD dhe etj

Dhe të njëjtat janë me përmbajtje më të madhe ose shpesh përdorni shërbimet tona, ne rekomandojmë marrjen e marrëveshjeve për bashkëpunim biznesi me institucionin tonë me zbritje të përcaktuar.Për më shumë informacion telefononi numrin 044 331 233 ose email: http://webmail.t.mk