ЦЈЗ Тетово, согласно со закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службени лица за посредување со информации ги определи:

  • Др. спец. Катарина Видоеска

Барањето за пристап до информации од јавен карактер можете да го симнете овде. Барањето може да го доставите лично во архивата или преку електронски пат.


Годишен извештај за 2022 за информации од јавен карактер