ЦЈЗ Тетово, согласно со закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службени лица за посредување со информации ги определи:

  • Др. спец. Катарина Видоеска

Барањето за пристап до информации од јавен карактер можете да го симнете овде. Барањето може да го доставите лично во архивата или преку електронски пат.