Центарот за Јавно Здравје – Тетово согласно со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување со информации ги определи:

  • Др. спец. Катарина Видоеска

Барањето за пристап до информации од јавен карактер можете да го симнете овде. Барањето може да го доставите лично во архивата или преку електронски пат.