Претседател – Кадиме Бектеши (kadimeazizi@yahoo.com)

Потпретседател – Улбер Алији

Член – Др. спец. Сузана Субашиќ

Член – Проф. д-р. Невзат Елези

Член – Јулијана Пенева

Записничар – Андријана Таневска

Заменик записничар – Валентина Јакимовска