Од 2005 година под надлежност на Центарот за јавно здравје во Република Македонија стана дел од организацијата и полагањето на стручниот испит (т.н. државен испит) за лицата со средно образование, здружени договори и високо образование од областа на медицината на територија на Република Македонија со следните професии:

Лаборант
Вонредни санитарни техничари-лабораториски аналитичари
Висок специјалист лабораториски аналитичар
Со таа цел, во согласност со Законот за здравствена заштита на Република Македонија, во ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово формирана Комисија за полагање на стручни испити.

Потребна документација за полагање на стручен испит:

Образование диплома-сертификат (заверена од нотарска јавност)

Копија од лична карта

Практична книшка

Проверка на плаќање од 6.000 денари

Апликација

По поднесувањето на пријавата, рокот за полагање на испитот треба веднаш да се определи. Испитите се одржаа во последната недела од месецот во 16:00 часот.