Сектор за клиничка микробиологија

Во лабораторија за ентероинфекции и урогенитални инфекции се испитуваат следниве материјали:

Лица
Урина
Сперма
Урогенитални брисеви (брис од уретрата, вулвата, вагината грлото на матката)
Видови испитувања:

Изолација и идентификација на Salmonella, Shigela, Clostridium defficile и кај деца ентеро патогени E coli, аденовируси

Изолација и идентификација на уринарни инфекции.E.Coli. Proteus spp. Enterobacter spp, Citrobacter spp, Klebsiella spp ….

Изолација и идентификација на причинителите на гениталните инфекции: Streptococcus aggalctiae, Streptoccocus faecalis, Gardnerella vaginals, Mycoplasma, Ureplasma, Chlamydia …

Определување на стерилитетот на солените и други медицински решенија

Биолошка контрола на стерилитетот на суви и влажни стерилизатори и автоклави

Изолација и идентификација на аеробни и анаеробни бактерии: Streptoccus pyogenes (A, B, D), Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Мораксала (Branchamella) catarrhalis, Neisseria Meningitis, Bacteroides spp, Candida species, Aspergillus spp …

Определување на чувствителноста на изолирани бактериски видови, сперматозоиди, посебни антибиотици (антибиограм) со метод на дифузната дифузија и автоматски. идентификација и антибиограмски уред Микроскопски автоматско скенирање 4.

Идентификацијата на бактериските видови во овие лаборатории е направена со современа дијагностика Микроскопски автоматски SCAN 4-уред, висока селективна база, комерцијални Slidex текстови.

Во лабораторијата за ентероинфекции и урогенитални инфекции се испитуваат следниве материјали:

Размаски од грлото, носот, ушите, раните, фрактурите, абсцесите …

Трахеален аспират, течење на кашлица, бронхијална секреција

Крв за хемокултура

Цереброспинална течност CSF

Измазнувања од работни површини, предмети и болнички материјал за контрола на стерилитетот, според програмата за интрахоспитални инфекции

Биолошка контрола на стерилитетот на суви и влажни стерилизатори и автоматски бранови

Секторот за бази на бактерии, миење и стерилизација, следниве работи се:

Деконтаминација на бактерискиот материјал, перење, подготовка за стерилизација и финална стерилизација.
Подготовка на бактериолошките бази, вриење и нивна стерилизација
Оддел за прифаќање на материјали и издавање резултати:

Во делот за прифаќање на материјали и издавање резултати се прифаќа материјал за микробиолошки преглед и по извршената анализа се издаваат соодветни резултати.

Тука е важно да се споменат општите правила за земање примероци од клинички материјал за микробиолошки преглед.

Општи правила за земање примероци од клинички материјали за микробиолошки преглед
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Од правилниот начин на земање на материјалот за анализа, зависи точноста на точноста на резултатот. За таа цел треба да се грижиме за:

1. Примерокот (материјалот) треба да се земе од местото на инфекцијата, со цел да се открие етимолошки причинителот.

2. Примерокот треба да се зема во стерилни садови кои се добро затворени (стерилните садови може да се земат во ЈЗУ ЦЈЗ Тетово)

3. Избегнување на контаминација со физиолошка флора

4. Примерокот мора да биде потпишан со име и презиме на заболените

5. Потврдата за плаќање која во исто време треба да се испрати е јасно напишана со јасни информации за испраќање на материјалот, каква анализа се бара, возраст, пол, дијагноза, терапија …

6. Примерокот треба стандардно да се земе пред почетокот на терапијата со антибиотици, ако тоа е невозможно, треба да се споменат антибиотиците што се земаат.