Тема: „Да! Можеме да ставиме крај на ТБ!“Туберкулоза е сериозно заболување предизвикано од бактеријата Mycobacterium tuberculosis и најчесто ги погодува белите дробови. ТБ се шири низ воздухот кога луѓето со белодробна туберкулоза кашлаат, киваат или плукаат. Човек треба да вдиши само неколку бактерии за да се зарази. Секоја година, 10 милиони луѓе заболуваат од туберкулоза (ТБ). И покрај тоа што е болест што може да се спречи и може да се излечи, 1,5 милиони луѓе умираат од ТБ секоја година – што ја прави врвен заразен убиец во светот. ТБ е водечка причина за смрт на луѓето со ХИВ и исто така главен придонесувач за антимикробната резистенција.Прочитај повеќе на: https://bit.ly/3JF6AYx