5 Maj 2023 – Светски ден на хигиената на рацете: Забрзајте ја акцијата заедно. СПАСЕТЕ ЖИВОТИ – исчистете ги рацетеХигиената на рацете секоја година спасува милиони животи кога се изведува во вистински моменти за време на одржување на здравствена заштита. Честата грижа е знак на почит кон оние кои бараат и го штитат здравјето и другите работници кои ја обезбедуваат таа грижа.

https://bit.ly/42cAOu3