Македонско Здружение за Контрола на Интрахоспитални Инфекции МЗКИХИ…

Македонско Здружение за Контрола на Интрахоспитални Инфекции МЗКИХИ со благодарница до тимови на одделите на Микробиолошка лабораторија, Епидемиологија и Хигиена и здравствена екологија на Центар за Јавно Здравје Тетово и подрачна единица Гостивар, за особен придонес на полето за контрола интрахоспитални инфекции.

Read More

НОВО!!

Human Papillomavirus – HPV. PCR тест за детекција на HPV и генотипизација на високо и ниско ризични 28 онкогени типови на HPV инфекција кои може да предизвикуваат рак на грло на матката.

Read More

Комплетно реновиран приемнoтo одделение за материјали на Микробиолошката лабораторија и молекуларна дијагностика!

Благодарност до донаторите: 1. Fondacioni Albiz 2. Nuro fix 3. Bella mebel 4. Shaza Trans 5. Kompakt projekt 6. Samir Ziberi 7. Arben Selimi 8. Lirim Elmazi 9. Neshat Musli Исто така благодарност до директорот на ЦЈЗ Тетово за соработката М-р Д-р Африм Шехапи

Read More