Прва државна, најcовременa молекуларна (PCR) лабораторија во Полошкиот регион и пошироко…

Микробиолошка лабораторија и молекуларна дијагностика Тетово, како државна лабораторија, ќе работи со најсовремени и софистицирани ПЦР тестови кои детектираат 4 типови гени од коронавирусот. Со ова им се дава можност на жителите од Тетово и пошироко од Полошкиот Регион, со голема сигурност, сензитивност во детекцијата и доверба, да се тестираат во оваа лабораторија. Изработката на ПЦР тестовите, во соработка со Фондот за здравство (ФЗОМ), ќе се одвива преку закажување термини од матичните лекари. Во епидемиолошките оддели во Тетово и во Гостивар, кои работаат непрекинато во текот на целата недела…

Одговорни доктори за новата молекуларна лабораторија при Центар за јавно здравје Тетово и подрачна единица Гостивар:


Спец. Др. Фатиме Даути

Спец. Др. Катерина Вошкоска

Др. Мумин Селмани – специјализант по Медицинска Микробиологија и Паразитологија

Leave a Comment