Laboratoria Molekulare (PCR) Shtetërore e parë dhe bashkëkohore në Tetovë,në regjionin e Pollogut dhe më gjërë…

Leave a Comment