Dhëmbët e qumështit tek fëmijëtDhëmbët e qumështit fillojnë të dalin pas 6 muajsh nga lindja. Megjithatë, duke qenë se çdo fëmijë është i ndryshëm dhe ka karakteristikat e veta, koha e daljes së dhëmbëve të qumështit është individuale, megjithatë, më së voni deri në vitin e tretë të jetës, fëmija duhet të ketë të gjithë dhëmbët e qumështit.Numri i dhëmbëve të qumështit është gjithsej 20, dhjetë në nofullën e sipërme dhe dhjetë në nofullën e poshtme, përkatësisht tetë dhëmbë prerës, katër dhëmbë kani dhe tetë dhëmballë të qumështit.Dhëmbët e qumështit mbeten në gojë derisa dhëmbët e përhershëm të fillojnë të rriten. Dhëmbët e parë të përhershëm fillojnë të dalin në moshën gjashtë vjeçare.Më shpesh, dhëmballi i poshtëm shpërthen si dhëmbi i parë i përhershëm dhe pas daljes së tij, dhëmbët e qumështit, si rezultat i resorbimit të rrënjës, që është për shkak të daljes së dhëmbëve të përhershëm, fillojnë të bien sipas renditjes. shpërthyen, pra njësitë e qumështit të parat, pas tresheve dhe katërsheve dhe të pestësve duhet të bien të fundit.Dhëmbët e fundit të përhershëm duhet të kenë dalë tashmë në moshën 12 vjeçare.

Leave a Comment