Përshpejtoni veprimin së bashku. SHPËTONI JETË – pastroni duartHigjiena e duarve çdo vit shpëton miliona jetë kur ajo bëhet në momentin e duhur gjatë ofrimit të kujdesit shëndetësor. Kujdesi i shpeshtë është një shenjë respekti për ata që kërkojnë dhe mbrojnë shëndetin dhe punëtorët e tjerë që e ofrojnë atë kujdes.

https://bit.ly/41c0pls