Human Papillomavirus – HPV Testi PCR për zbulimin e HPV dhe gjenotipizimin e 28 llojeve onkogjene të infeksionit HPV me rrezik të lartë dhe të ulët që mund të shkaktojnë kancer të qafës së mitrës.