5 Maji 2023 – Dita Botërore e Higjienës së Duarve

Përshpejtoni veprimin së bashku. SHPËTONI JETË – pastroni duartHigjiena e duarve çdo vit shpëton miliona jetë kur ajo bëhet në momentin e duhur gjatë ofrimit të kujdesit shëndetësor. Kujdesi i shpeshtë është një shenjë respekti për ata që kërkojnë dhe mbrojnë shëndetin dhe punëtorët e tjerë që e ofrojnë atë kujdes. https://bit.ly/41c0pls

Read More