RISI !!

Zbulimi molekular i Chlamydia trachomatis dhe Neisseria gonorrhoeae (gonococcus) në një mostër! Caktimi i takimit nëpërmjet mjekut amë/urologut/gjinekologut/oftamologut etj.

Read More

RISI !!

Tipizimi i HPV me metodën më moderne PCR në kohën reale në një mostër të marrë nga qafa e mitrës / uretrës. Leni një takim përmes gjinekologut/urologut familjar.

Read More

RISI!!

Human Papillomavirus – HPV Testi PCR për zbulimin e HPV dhe gjenotipizimin e 28 llojeve onkogjene të infeksionit HPV me rrezik të lartë dhe të ulët që mund të shkaktojnë kancer të qafës së mitrës.

Read More