Drejtor

MDSc. Afrim Shehapi

afrimshehapi@gmail.com

Тел: 044/ 333 499

 • Departamenti i punëve juridike dhe burimeve njerëzore
  Jurist i diplomuar, Gabriela Jeftimovska
  gjeftimovska@yahoo.com
 • Departamenti i punëve materialo-financiare, kontabilitetit dhe furnizimit
  Ekonomist i diplomuar Kadime Bekteshi
  kadimeazizi@yahoo.com
 • Departamenti i higjienës dhe ekologjisë shëndetësore
  Dr Ratko Davidovski
  dratko@yahoo.com
 • Departamenti i veprimtarisë laboratorike
  Dr Fatime Dauti
  Specialist Mikrobiolog
  fatimejusufi@yahoo.com
 • Departamenti i epidemiologjisë
  Dr Suzana Subashiq
  Specialist Epidemiolog
  subsuzana@yahoo.com
 • Departamenti i mjekësisë sociale
  Dr.Spec. Katarina Vidoeska dhe Dr.Spec. Faton Ademi
  katarina.vidoeska@gmail.com
  drfatonademi@hotmail.com