Lista e parametrave kimikë fizikë që testohen në ujin e pijshëm (uji nga ujësjellësi, uji në shishe dhe uji i gazuar) – Laboratori i akredituar në përputhje me ISO 17025

1.Temperature

2. Ngjyra, spektrofotometrike

3.Smell, Organoleptic

4.Turbidity, Photometric

5.pH, elektrokimiale

6.Electrocondacitivity

7. Shpenzimi i permanganat-Volumetric

8.Rezhdohem pas avullimit-Gravimetrik

9.Nitrite Spectophotometric

10.Nitrate Spectophotometric

11.Ammoniac Spectophotometric

12.Total hekuri Spectophotometric

13.Manganese Spectophotometric

14.Chlorides Spectophotometric

15.Sulfates Spectophotometric

16.Potassium Spectophotometric

17. Elektorik i natriumit

Spektopotometrike

19. Chromium VI Spectophotometric

20.Total Chromium

21.Free Chromium

22. Dioksidi i karbonit Volumetrik

23. Soliditeti total Volumetrik

24. Kalcium Volumetric

25. Mangani Volumetric

26.Llinkësia Volumetrike

Metoda është e akredituar në përputhje me ISO 17025

Parametrat testohen më tej në ujëra sipërfaqësore

1. oksigjen i zbutur, volumetrik

2. Shpenzimet e Oxygen pas 5 ditësh, Volumetric

3. Grimcat e suspenduara