Inspektimet sanitare në përputhje me rregulloren ligjore (Ligji për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse, Gazeta e Republikës së Maqedonisë nr.66 / 2004, 139/2008, 99/2009 dhe Rregullorja për mënyrën e përmbajtjes së rishikimeve dhe termave për të bërë higjienë të kënaqshme higjienike të të punësuarve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 152/2007)

Njerëzit e punësuar në: prodhimin dhe tregtimin e ushqimit dhe furnizimin me ujë të pijshëm

Inspektimet e të punësuarve në institucionet për arsimin fillor, të mesëm dhe të tjerë

Njerëzit e punësuar në institucione për edukim, kujdes dhe rekreacion të fëmijëve

Punonjësit e shëndetësisë

Punëtorët në prodhimin dhe tregtinë e ilaçeve

Parukierë, kozmetikë, masazh, pedikyrë, shërbime depilimi, tatuazhe dhe piercing dhe shërbime të tjera higjienike dhe rekreacion

Inspektimet sanitare bëhen si: inspektime të mëparshme, rishikime periodike dhe rishikime të jashtëzakonshme shëndetësore-higjienike, në përputhje me rregullativën ligjore në departamentin e higjienës dhe ekologjisë shëndetësore, por për institucione më të mëdha punuese me marrëveshje të përbashkët ata zhvillohen në të njëjtën organizatë pune . Ky inspektim kërkon punësimin dhe punën e profesionistëve në fushën e higjienës dhe në fushën e mikrobiologjisë me parazitologjinë, në të cilën ekziston një marrje dhe kultivim i materialit biologjik për kontrollin e transportuesve të germave.

Inspektimet sanitare mund të bëhen çdo ditë nga ora 8 deri në orën 16. Marrja e materialit në laboratorin mikrobiologjik bëhet nga ora 8 deri në ora 13.

Numri i kontaktit

044 331 233 dhe 044 333 754 – Drejtues i departamentit sanitar në Tetovë me ekologji shëndetësore doc.Rasko Davidovki specialist për higjienën dhe ekologjinë shëndetësore.

042 213 181 – Gostivar drejtues i departamentit sanitar me ekologji shëndetësore primarius doc.Ivanka Naumchevska specialist për higjienë dhe ekologji shëndetësore.