Qendra e Shëndetit Publik-Tetovë është një nga institucionet më të vjetra shëndetësore në Republikën e Maqedonisë dhe një zgjerim i institucionit të higjienës rajonale të themeluar në vitin 1957. Ajo ka realizuar aktivitete të suksesshme deri në vitin 1965, kur u bë pjesë e Qendrës Mjekësore-Tetovë, si Agjenci Epidemiologjike Higjiena. Me riorganizimin e veprimtarisë shëndetësore në Republikën e Maqedonisë më 1994, Instituti i Kujdesit Shëndetësor – Tetovë u krijua përsëri si organizatë e plotë organizative dhe e pavarur shëndetësore, e cila nga dhjetori 2009 është riformuluar në përputhje me Ligjin për Kujdesin Shëndetësor nr.67 / 29 maj 2009.