Rr. 29 Nëntori, Nr. 73-Tetovë

Nr.Tel: +389 44 331 233

+389 44 333 499