Njësitë Lokale Tetovë dhe Gostivar

Departamenti i punëve juridike dhe burimeve njerëzore

Departamenti i punëve materialo-financiare, kontabilitetit dhe furnizimit

Departamenti i higjienës dhe ekologjisë shëndetësore

Departamenti i veprimtarisë laboratorike

Departamenti i epidemiologjisë

Departamenti i mjekësisë sociale